Windpark Koningspleij

Welkom op de website van Windpark Koningspleij. Een initiatief van Pleij B.V. en Raedthuys Pure Energie en in nauwe samenwerking met de Rijn en IJssel Energie Coöperatie. Wij vinden dat als er eventueel windmolens komen in Arnhem, de opbrengsten hiervan in de regio moeten blijven en ten goede moeten komen aan particulieren en bedrijven uit de regio. Wij willen niet dat de winsten wegvloeien naar grote concerns uit het buitenland.

Daarom is er het initiatief Windpark Koningspleij te Arnhem opgestart. Op deze site vindt u meer informatie over het initiatief, zoals de achtergrond, randvoorwaarden, huidige stand van zaken, nog te volgen stappen en participatie. Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht u op dit moment al vragen of opmerkingen hebben, dan zijn wij bereikbaar via het mailadres: service@rijnenijsselenergie.nl.